sábado, 13 de diciembre de 2014

Ocupacio100 genera mes ocupació i mes bona i atractiva

      Powered By Tarquinos  

e Business Managment

Ocupació 100 una meta engrescadora i que desperta el potencial de les persones

Somnis per construir el futur que ens agrada a tots


La Logistica i el Coneixement es donen la ma , la meta facilitar Re Emprendre


martes, 1 de mayo de 2012

LES EQ ENERGIES DE TOTS I TOTES


LES EQ ENERGIES DE TOTS I TOTES


Logo

COOPERAR/OS


cooperem +

responsables politics - seguretat - exercit - catòlics - cristians - islam - ueus - policia local - guardia civil - cossos autonomics - gays - -personal seguretat privat - metges - gays - enfermeres -directius hospitalaris - serveis als hospitals

IEO INVERTEIX EN ORIENTARTE AMB MENTOR ANDREU

Navega tu sol ConsultorIO Nous Canals de Comunicació Fusions i Consens Cultural El Canvi,..... cóm es fa per canviar ?

- Families - Organitzacions - Gestors - Geo-Codificació - sexes - homes - dones- iGooaltat - iGooaldad- gays - iGooaltat- lesbianes- families -iGooaldad- organitzacions - Gestors -Families - territoris - origens - iGooaldad-destins - transit - enfermeres -arrelament -iGooaltat Organitzacions - GestorsGeo- Families - Organitzacions - iGooaldad-Gestors Families -Organitzacions-iGooaldad-Gestors - iGooaldad-Geo-Codificació- Families - Organitzacions - Gestors


Nous Canals de Comunicació Adaptació al canvi 

Nous Consistoris Nous Bancs Seguretat ACOSTAT Estètica MARCANDO Logistica GEOLISSA TRANSIT MARQUETIR Salut SALUTEO

9s Assessors 

especial SERVEIS PROFESSIONALS Tecnolologia 9s SSOsMultiOna MultiSectorial MultiGeneracional

en les Grans empreses, bancs i caixes ubicats en el territori Cerquem


2000 I 11 + 1  A INVERTIR EN ORIENTARTE

Cerquem Els seus accionistes
Cerquem Els seus empleats i col·laboradors
  • Cerquem 
  • Els seus directius
  • Marqueting
  • Recursos humans
  • Arees comercials
  • Comunicació
  • Direcció General
Tots ells veuen grans oportunitats i poden cumplir amb eficacia els seus plans de Responsabilitat Social- per dinamització integral de territoris i mons

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Invoquem Antics empleats de les Caixes d'estalvis ...

Catalunya terras de escollida i terres per acollirT: Invoquem Antics empleats de les Caixes d'estalvis ...: SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2012 Antics empleats de les Caixes d'estalvis de catalunya Eram Empleats Ara !! SomOS SociOS ¿ QU...